V. Houben, Van kolonie tot eenheidsstaat. Indonesië in de negentiende en de twintigste eeuw

G.J. Knaap
1998 BMGN: Low Countries Historical Review  
doi:10.18352/bmgn-lchr.4772 fatcat:vsjqydyepvhoreg5pu4bp4fnu4