SLOTOPMERKING

Editorial office MAB
1942 Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie  
stoomopwekking, dan geeft T n niet den volledigen kostprijs aan van het stoom -aandeel, dat op product X rust. In T 2o is n.1. het aandeel indirecte kosten, dat deel uitm aakt van den stoomkostprijs, tevens begrepen. H et is natuurlijk mogelijk b.v. in T 2i enz. dit aandeel afzonderlijk te houden, doch wij vreezen, dat de carré-opstelling op deze wijze te om vangrijk w ordt, terwijl het voor de beoordeeling van den kostprijs van artikel X van geen interesse is).
doi:10.5117/mab.19.15285 fatcat:575ulaxxwfdynngqehjfvpciuu