Svetimos erdvės vaizdinys naujausiuose svetur rašytuose migrančių romanuose (Gabija Grušaitė, Vaiva Rykštaitė, Jurga Žąsinaitė, Lina Ever)
The image of foreign space in the most recent novels written abroad by migrants (Gabija Grušaitė, Vaiva Rykštaitė, Jurga Žąsinaitė, Lina Ever)

Kristina Zaksaitė
2018 OIKOS lietuvių migracijos ir diasporos studijos  
Kristina ZAKSAITĖ Vytauto Didžiojo universitetas Svetimos erdvės vaizdinys naujausiuose svetur rašytuose migrančių romanuose (Gabija Grušaitė, Vaiva Rykštaitė, Jurga Žąsinaitė, Lina Ever) Santrauka. Straipsnyje 1 nagrinėjama, kaip naujausiuose migrančių rašytojų tekstuose vaizduojamas ypatingas veikėjų santykis su miestu bei vieta. Taikant literatūros topografijos, postkolonializmo prieigas nustatyta, jog vienu iš svarbiausių aspektų tampa komplikuotas savos ir svetimos erdvės santykis. Atlikta
more » ... analizė parodo, kad jų romanuose personažus sieja nuolatinė įtampa, blaškymasis po svetimą pasaulį ir bevietiškumo jausenos. Rašytojos pateikia detalius skirtingų miestų kartografinius žemėlapius akcentuodamos vis kitas pasaulio vietas, kuriose laikinai įsikuria romanų personažai, patiriantys nestabilumo pojūtį ir nepalankų (gal kiek neigiamą) vietinių požiūrį į atvykėlį. Gabijos Grušaitės ir Vaivos Rykštaitės kūryboje centrine ašimi tampa konkrečių miestų, megapolių Niujorko, Honkongo, Londono aprašymai. Linos Ever romane braižomas tikslus savos erdvės -daugiakultūrio Vilniaus žemėlapis, akcentuojamos epizodinės buvimo svetur patirtys -būtent salos Kretos vaizdiniai. G. Grušaitės aprašomos vietos turi tikslius adresus, gatvių pavadinimus, o V. Rykštaitė romane Kostiumų drama dalį veiksmo perkelia į nelegalias skvotų būstines, kurios veikėjų sąmonėje susilieja su iliuzinio ir realaus pasaulio erdvėmis. Bene įdomiausia J. Žąsinaitės romane kuriama erdvė, kada realią miesto vietą keičia pseudošalis Azuritija, fantasmagorinė, simbolinė, svetima erdvė. Raktažodžiai: svetima erdvė, fantasmagorinė erdvė, simbolinė erdvė, namai, kartografinis žemėlapis, migrantai, literatūros topografija, megapolis. Šiuolaikiniuose XXI a. migrančių tekstuose daugiakultūrio miesto panorama ir konkrečių topografinių erdvių vaizdavimas yra neatsiejama romanų dalis. Žvelgiant į 1 Straipsnis parengtas pagal straipsnio autorės magistro darbą Svetimos erdvės vaizdinys naujausiuose svetur rašytuose migrantų romanuose (Gabija Grušaitė, Vaiva Rykštaitė, Jurga Žąsinaitė, Lina Ever). Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 2018. 2 Kuizinienė, Dalia, Trumpa lietuvių literatūros istorija. Vilnius: Versus aureus, 2014, 99. 3 Laurušaitė, Laura, "Užburtas ratas ar vilties diaspora? XXI amžiaus lietuvių ir latvių (e) migracijos procesų palyginimas" (teorinės prieigos, kompleksiniai ir tarpdalykiniai tyrimai), OIKOS: lietuvių migracijos ir diasporos studijos 21 (2016), 9. 4 Celešiūtė, Ingrida et al., Lietuviai pasaulyje: tautinio identiteto išsaugojimas emigracijoje. Klaipėda: Baltic printing house, 2012, 212.
doi:10.7220/2351-6561.26.11 fatcat:aoum2kigkzcbxn5rpkk5ttwsna