CHARACTERISTICS OF MEAT PRODUCTIIVITY OF CHUB, SQUALIUS CEPHALUS (L., 1758) FROM UPPER AKCAY RIVER, BUYUK MENDERES BASIN (TURKEY)

Huseyin Sasi, Mohammed Saidu
2018 Mugla Journal of Science and Technology  
The meat productivity of chub (Squalius cephalus) and the relationship between various organs of the body were determine after catching 153 fish samples from upper Akcay River, South Aegean Region between June 2012 and May 2013. In this study, the following results are obtained; percentage of head weight 16.00%, visceral weight 9.90%, fins weigh 6.30% and Meat productivity 67.10%. Depending on their age between I and VII, chub population meat efficiency percent was determined as 64.44; 66.86;
more » ... as 64.44; 66.86; 70.63; 71.73; 71.31; 71.01 and 67.60 respectively. These results show that meat production increased as the age increases. It was later proposed to catch fish that have reach maturity age and are larger than 16,20cm length. Results showed that meat productivity of fish was increased after age V. in this river. BÜYÜK MENDERES HAVZASI AKÇAY'IN ÜST KISMINDAKİ TATLISU KEFALİ, Squalius cephalus (L., 1758) ET VERİMLİLİĞİ ÖZELLİKLERİ (TÜRKİYE) Öz Bu çalışmada Güney Ege Bölgesi'nde Büyük Menderes havzasındaki Akçay'ın üst kısımlarından yakalanan 153 adet tatlısu kefali (Squalius cephalus)'nin et verimliliği ile çeşitli vücut organları arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Bu tür yörede ekonomik öneme sahiptir. Yapılan araştırma sonucunda, yüzdelik olarak ortalama baş ağırlığı oranı %16.00; iç organların ağırlığı %9.90; yüzgeç ağırlığı %6.30 ve et randımanı %67.10 olarak bulunmuştur. Tatlısu kefali populasyonunun I-VII yaşları arasındaki et verimliliği, yüzde olarak sırasıyla 64.44; 66.86; 70.63; 71.73; 71.31; 71.01 ve 67.60 olarak belirlenmiştir. Buna göre, yaş arttıkça et randımanın da arttığı görülmektedir. Balıkların eşeysel olgunluğa eriştikten sonra 16.20 cm'ye ulaştıktan sonra yakalanması önerilebilir. Çalışma sonuçları bu nehirde yakalanan balıkların et verimliliğinin V. yaşından sonra arttığını göstermiştir. Anahtar Kelimeler: Squalius cephalus, Tatlısu kefali, Et verimliliği, Vücut oranları, Akcay, Muğla Cite Şaşı, H., Saidu, M., (2018). "Characteristics of meat productivity in chub, Squalius Cephalus (l., 1758) from upper Akcay river, Büyük Menderes basin (Turkey)", Mugla Journal of Science and Technology, 4(1), 1-5.
doi:10.22531/muglajsci.346772 fatcat:wpalvemjjvbyph3ygvlbbg653m