RAHİB G. BASETTİ-SANİ'NİN HZ. İSA İLE İLGİLİ BAZI KUR'AN AYETLERİNİ YORUMLAMASI VE MÜSLÜMAN-HRİSTİYAN DİYALOĞUNA ÇAĞRISI ÜZERİNE

AKDEMİR Salih
1984 Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi  
doi:10.1501/ilhfak_0000000254 fatcat:p2zj3z67ezcnpgihby3ygksfva