Öğretmen Adaylarının Özel Eğitime İlişkin Metaforik Algıları

Özlem ALTINDAĞ KUMAŞ, Sedef SÜER
2020 OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi  
Öz Öğretmen adaylarının özel eğitime ilişkin metaforik algılarının incelendiği bu çalışma 2019-2020 eğitim -öğretim yılında toplam 85 öğretmen adayının katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya Eğitim Fakültesi'nin İngilizce, Türkçe, Sosyal Bilgiler ve Resim-iş öğretmenliği bölümü programlarında eğitim gören 4. sınıf öğrencileri dahil edilmiştir. Veriler öğretmen adaylarından "Özel eğitim ...... gibidir/benzer, çünkü ......" ifadelerin tamamlamasıyla elde edilmiştir. Toplanan veriler içerik
more » ... an veriler içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiş ve yorumlanmıştır. Çalışmanın bulgularında öğretmen adaylarının ürettikleri 85 metafor "İhtiyaç olarak özel eğitim", "Eğitimde fırsat eşitliğini sağlama aracı olarak özel eğitim", "Özel ilgi ve yardım aracı olarak özel eğitim", "Koşulsuz kabul sağlama aracı olarak özel eğitim" ve "Farklılık olarak özel eğitim" olmak üzere toplam 5 tema altında gruplanmıştır. Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının "Özel Eğitim'e ilişkin metaforik algılarının olumlu yönde olduğu görülmekle beraber öğretmen adayların kaynaştırma eğitimine yönelik herhangi bir görüş bildirmediği belirlenmiştir. Araştırma sonucunda kaynaştırma dersinin ayrı bir ders olarak uygulamalı şekilde verilmesi ve bu dersin farklı anabilim dallarında zorunlu ders olarak yaygınlaştırılması önerilmiştir. Anahtar Kelimeler: Özel eğitim, öğretmen adayları, metaphor analizi Abstract This study examining the preservice teachers' metaphoric perceptions about special education was conducted with the participation of 85 preservice teachers in 2019-2020 academic year. Senior students studying in English teaching, Turkish teaching, Social Studies and Art Teaching programs of an education faculty were included in the study.
doi:10.26466/opus.676175 fatcat:qjlzq3xch5g4bh2cvj6qh5nv4a