ΑΝΝΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ: ΜΙΚΡΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ. ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΑΣ

Maila García-Amorós
2019 Byzantion Nea Hellás  
Περίπληψη: Ο στόχος αυτής της εργασίας είναι να προσφέρουμε μία μικρή προσωπογραφία μίας από τις πρωτεργάτριες της φεμινιστικής κίνησης στην Ελλάδα, της Άννας Παπαδημητρίου. Προσφέρουμε εδώ όσες πληροφορίες καταφέραμε να αποκτήσουμε για τη ζωή της και την κοινωνική της δράση στην υπηρεσία του αγώνα για τα δικαιώματα των γυναικών και των ανηλίκων. Παραθέτουμε επίσης το άρθρο της με τίτλο «Εντυπώσεις από το συνέδριο της Χριστιανίας», με μία σύντομη προσέγγιση στο μεσοπολεμικό φεμινιστικό κινήμα
more » ... εμινιστικό κινήμα στην Ελλάδα και στο περιοδικό Ελληνίς, όπου δημοσιεύτηκε το άρθρο. Λέξεις κλειδί: Άννα Παπαδημητρίου, αγώνα για τα γυναικεία δικαιώματα, φεμινιστικό κίνημα, Σύνδεσμος για τα Δικαιώματα της Γυναίκας, Εθνικό Συμβούλιο Ελληνίδων. ANNA PAPADIMITRIOU AND THE FIGHT FOR WOMEN´S RIGHTS: A BRIEF INTRODUCTION TO THE PERSON AND HER WORK Αbstract: The aim of this work is to offer a small portrait of one of the proponents of feminist movement in Greece, Anna Papadimitriou. We offer here all the information we have been able to obtain about her life and her social action at the service of the fight for the rights of women and children. We also include an article entitled «Impressions from the Christian Conference», with a brief approach to the inter-war feminist movement in Greece and the magazine Ελληνίς, where the article was published.
doi:10.4067/s0718-84712019000100215 fatcat:cnci56tvgjezbgix35jtr2snki