Uloga Facebooka u sentimentalnim odnosima mladih

Elena Družeta, Nada Zgrabljić Rotar
2017 Medijske Studije  
SažETaK Društvene mreže postale su dio ljudske svakodnevice. Njihova velika popularnost i raznoliki utjecaji na korisnike privlače sve veći broj istraživača. U ovom se članku istražuje uloga Facebooka u sentimentalnim odnosima mladih u Hrvatskoj. Svjetske studije jednoglasno potvrđuju da velika izloženost mladih Facebooku može utjecati na ponašanje korisnika i na ljudske odnose općenito, pa tako i na one ljubavne. Upotreba Facebooka dovela je do stvaranja novih, "neprirodnih" elemenata u
more » ... elemenata u sentimentalnim vezama koji vode pojačanoj ljubomori, nepovjerenju, nesigurnosti, opterećenosti i nadziranju partnera. Budući da slična istraživanja nisu do sada provedena u Hrvatskoj, za potrebe ovog rada proveli smo kvantitativno istraživanje metodom ankete na uzorku od 92 studenta komunikologije s Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu te četiri dubinska intervjua sa studenticama s istog studija. Rezultati koje smo dobili pokazuju kako Facebook ima utjecaja na ljubavne veze -od njihova nastanka, razvijanja, održavanja pa sve do samog prekida. Najviše se ističu problemi ljubomore i nadziranja partnera. KlJUčNE RIJEčI društvene mreže, Facebook, sentimentalni odnosi, nove tehnologije Bilješka o autoricama Elena Družeta :: diplomirala na studiju komunikologije Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu te na studiju sociologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rad se temelji na istraživanju koje je Elena Družeta, uz mentorstvo prof. dr. sc. Nade Zgrabljić Rotar, provela za potrebe pisanja diplomskog rada "Utjecaj društvenih mreža na sentimentalne odnose" koji je obranila na Sveučilištu u Zagrebu, na Hrvatskim studijima, 16. ožujka 2016. godine. UvoD Nove medijske tehnologije utječu na sve aspekte života, ne samo na zabavu i komunikaciju nego i na socijalne, kulturne, političke i ekonomske aspekte života. Širenje interneta promijenilo je način na koji koristimo medije. Digitalna kultura, kao novi pojam u informacijskom društvu, svojim je proizvodima formirala novu vrstu publike koja gradi vlastita pravila komuniciranja. Internet kao platforma tako postaje "dobro mjesto za život" (Zgrabljić Rotar, 2011). Društvene mreže jedna su od najzanimljivijih tema za medijske stručnjake, komunikologe, psihologe i sociologe. Njihova je pojava uzdrmala ljudsku svakodnevicu, izmijenila vrijednosti i norme, promijenila stavove i ponašanja. Ubrzani razvoj tehnologije donosi iz dana u dan nove izazove. Zbog toga su takve teme vrlo poticajne za istraživače, pogotovo ako se uzme u obzir da se društvo neprestano oblikuje i mijenja. Možda se najjasnije promjene mogu vidjeti na mladima zato što su oni najaktivniji korisnici koji od malih nogu odrastaju uz nove tehnologije. Popularnost društvenih mreža i njihova integracija u svakodnevni život dovodi do postavljanja različitih pitanja vezanih uz utjecaj društvenih mreža na svakodnevicu: koliko mladi koriste društvene mreže; utječu li društvene mreže na njihove živote i ako da, kako utječu; utječu li društvene mreže na društveni život, razvijanje i održavanje međusobnih odnosa i ljubavnih veza? Istraživačkih je pitanja, dakako, mnogo, a u ovom smo radu odlučile istražiti kako mladi procjenjuju utjecaj Facebooka na svoje sentimentalne veze. Danas gotovo svaka mlada osoba posjeduje profil na Facebooku na kojem objavljuje veliki broj informacija o svom životu te preko kojega svakodnevno održava interakcije s okolinom. Takva platforma postaje vrlo primamljiva i izazovna za razvijanje i održavanje sentimentalnih veza jer nudi interakciju s partnerom, ali istovremeno omogućava nadzor i kontrolu partnera. Važno je naglasiti kako smo se u ovom istraživanju usmjerile na proučavanje društvene mreže Facebook kao najrelevantnije, najviše korištene društvene mreže u svijetu, koja nam je za analizu najpogodnija i zato što ima "postojanu strukturu koja ne dopušta značajno variranje od profila do profila" (Butigan, 2014: 2). DRUšTvENE MREžE Ljudi su, služeći se različitim načinima komunikacije, počeli prilagođavati svoje odnose brzom razvoju tehnologije, što zahtijeva istraživanja koja se bave proučavanjem "nove" stvarnosti. Prema Hasanu Karalu i Mehmetu Kokocu društvene mreže su "najbrže razvijajući alat za stvaranje osobne mreže, pretpostavljaju središnju ulogu u životima mladih ljudi i svakodnevno privlače sve veći broj korisnika" (2013: 646). Neke od trenutno najpopularnijih jesu Facebook, WhatsApp, Facebook Messenger, QQ, WeChat, QZone, Instagram, Tumbir, Twitter, Baidu Tieba, Snapchat (Statista, 2017). Dizajnirane su tako da (...) omogućuju pojedincu samoprezentaciju, stvaranje, gledanje i korištenje liste prijatelja, pisanje komentara na profilima svojih prijatelja, slanje privatnih poruka, dijeljenje slika, videa, kreiranje grupa i drugih multimedijalnih sadržaja te tako omogućuju da svaki korisnik aktivno sudjeluje u stvaranju sadržaja (Kušić, 2010: 105).
doi:10.20901/ms.8.16.6 fatcat:rrbgyqiad5a3pedo5pxyfeskla