Akut Myeloid Lösemi Tanılı Bir Olgunun Hemşirelik Bakımı Yönetiminde Kolcaba Konfor Kuramı' nın Kullanımı

Hülya KOÇYİĞİT, Şerife KARAGÖZOĞLU
2021 Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi  
Hemşirelik kuramları temel kavramlar arasındaki ilişkiyi ortaya koyarak hemşirelik uygulamalarına rehberlik ederler. Kolcaba tarafından geliştirilen Konfor kuramı, bireye gereksinimleri konusunda yardım, huzur sağlama ve sorunlarının üstesinden gelebilmeye yönelik fiziksel, psikospritüel, sosyokültürel ve çevresel bütünlük içerisinde yaklaşmayı sağlar. Bu çalışmada, Konfor kuramı çerçevesinde; 68 yaşındaki erkek hastanın, Akut Myeloid Lösemi nedeni ile yaşadığı sorunlara ilişkin yürütülen
more » ... elik bakımı ele alınmış, hastanın problemlerinin çözülmesi ve konforunun yeniden sağlanması hedeflenmiştir. Olgu çalışmamızda elde ettiğimiz sonuçlar doğrultusunda, Akut Myeloid Lösemi tanısı alan bireyin gereksinimlerinin belirlenmesi, karşılanamayan gereksinimlere yönelik hemşirelik girişimlerinin planlanması ve uygulanmasında Konfor Kuramının önemli bir sistematik oluşturduğu belirlenmiştir. Bu kapsamda onkoloji kliniklerinde gerçekleştirilen hemşirelik bakımında modelin rehber alınması önerilmektedir.
doi:10.53490/egehemsire.857874 fatcat:kq2syitzkjgvrfs2tu2k2gqje4