Nanotechnologies and global survival

Veselin Mitrovic
2012 Sociologija  
The rapid development of science and technology from the mid-20 th century, on one hand, and increasing world population as well as decreasing of natural resources on the other has raised the risk of escalating social conflicts. Regarding this facts, it is inevitable to admit that the future of mankind lies in acceptable moral and social implementation of this technologies. Having that in mind, many questions have been generated about responsible applications of nanotechnologies: about the
more » ... ive and negative effects of their usage, about patterns of their socio-spatial distribution both at global and national level, about economic development of states who use those technologies, and their possible effect of individual health and biosphere preservation. Regarding those questions, it is necessary to use knowledge of nature science as well as knowledge of philosophy, sociology, etc., in order to analyze the level of development and life conditions in human communities and differentiate between "mere", "miserable", "idealistic", "irresponsible" and "acceptable" survival. Starting from sociological context and following Potter's concepts, this article argues for the concept of consurvivality that is durable, acceptable, sustainable, realistic and global. KEY WORDS bioethics, sustainable development, global acceptable survival, types of survival, social inequalities and risks, nano-technologies, water enhancing APSTRAKT Ogroman naučno-tehnološki napredak s jedne strane, i rast populacije i smanjivanje prirodnih resursa, s druge, otvaraju mogućnost eskalacije društvenih sukoba. Iz tog razloga smatra se da u uspešnoj i moralno prihvatljivoj primeni novih nano-tehnologija leži budućnost čovečanstva. To, međutim, pokreće pitanja odgovorne upotrebe ovih tehnologija, javne debate oko moguće koristi i štete pri korišćenju ovih materijala, zatim pitanja njihove ravnomerne raspodele, kako na globalnom, tako i na planu pojedinačnih društava i sl. Neka od ključnih pitanja su i da li korišćenje ove tehnologije uopšte može dovesti do ekonomskog razvoja zemalja koje je koriste, te kakve efekte to ima po zdravlje pojedinca i životnu sredinu. Imajući takva pitanja na umu, potrebno je koristiti saznanja ne samo prirodnih nauka, već i filozofije, antropologije, sociologije, itd, te analizirati stepen razvijenosti i uslove života postojećih ljudskih zajednica uz razlikovanje: "pukog", "mizernog", "idealističkog", "neodgovornog" i "prihvatljivog" preživljavanja. Oslanjajući se na sociološku perspektivu i stavove V. R. Potera, u radu se analiziraju navedeni oblici ----1 vmitrovi@f.bg.ac.rs 2 Ovaj tekst je rezultat rada na projektu ISI FF u periodu 2011-2014. godine: "Izazovi nove društvene integracije u Srbiji: koncepti i akteri" (broj 179035), koji finansira Ministarstvo prosvete i nauke RS.
doi:10.2298/soc1201037m fatcat:qqgeg6j7kbf3fpkenmboipfuvq