Adjustment Disorder: Evolution of the Concept and Suggestions for ICD-11
Adaptacijos sutrikimas: sampratos raida ir siūlymai TLK-11

Paulina ZELVIENE
2015 Research of Young Scientists in Psychology  
Adaptacijos sutrikimas: sampratos raida ir siūlymai TLK-11 Paulina ŽELVIENĖ Vilniaus universitetas Daugelis adaptacijos sutrikimus analizuojančių mokslininkų pritaria, kad adaptacijos sutrikimo apibrėžimas paseno ir yra neadekvačiai vartojamas, todėl, remiantis naujausiais epidemiologiniais, stresorius patyrusių rizikos grupių ir kitais tyrimais, būtina atnaujinti šio sutrikimo sampratą ir diagnostinius kriterijus. Šios srities tyrimai pastaraisiais metais suintensyvėjo, nes po kelerių metų
more » ... po kelerių metų turėtų pasirodyti atnaujintas TLK-11 klasifikacijos leidimas. Adaptacijos sutrikimas kelia nemažai mokslinių diskusijų dėl neaiškaus atskyrimo, kokia yra normali reakcija į stresą keliančius gyvenimo įvykius, o kokią reakciją galime vadinti sutrikimu. Antras ne ką mažiau svarbus klausimas -tai adaptacijos sutrikimo požymių sutapimas su kitų sutrikimų simptomais. Nemaža dalis psichikos sveikatos specialistų čia įžvelgia pavojingą tendenciją, kai visas sudėtingas asmens patirtis siekiama paversti diagnoze. Kita vertus, taip pat turime atsižvelgti į pagarbą žmogui, jo orumui, nes sunkumų patiriantys asmenys nusipelno gauti tinkamą pagalbą sveikatos sistemoje. Straipsnyje keliamas tikslas aptarti adaptacijos sutrikimo sampratos raidą, naujausius siūlymus dėl šios sampratos ir juos pagrindžiančius empirinius tyrimus. Pagrindiniai žodžiai. Adaptacijos sutrikimas, TLK-11.
doi:10.15388/jmpd.2014.3.13 fatcat:hvndciw3cfcczbsbeijfpguhrq