Ocena wpływu zmiany składu diety i rodzaju jej suplementacji witaminami z grupy b na całkowitą zdolność antyoksydacyjną wątroby u szczura

Zuzanna Goluch-Koniuszy, Radosła Droz, Mariusz Kołodziejski
2017 Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych  
Streszczenie. Cel pracy: ocena, na modelu zwierzęcym, zmiany składu diety i rodzaju jej suplementacji witaminami z grupy B na całkowitą zdolność antyoksydacyjną wątroby (Total Antioxidative Capacity). 48 samców szczura szczepu Wistar podzielono na grupy i żywiono: I paszą podstawową (PP), II-IV paszą zmodyfikowaną (PZ), w której 83,5% pszenicy obecnej w PP zastąpiono mąką pszenną, a 50% kukurydzy -sacharozą. Zwierzęta do picia otrzymywały z grup: I-II wodę, III (PP + suplementacja uzupełniająca
more » ... tacja uzupełniająca SU) witaminy w ilościach uzupełniających różnice między paszą PP i PZ, IV (PZ + suplementacja nadmiarowa SN), dodatkowo ilość witamin 2-4-krotnie przekraczającą normy RDA. Oznaczono: w surowicy stężenie glukozy, białka całkowitego i albumin, w tkance wątrobowej aktywność GST, GPx, CAT, SOD oraz TAC. Stwierdzono, że PZ oraz PZ+SU nie wpłynęły istotnie na badane parametry. Suplementacja nadmiarowa (PZ+SN) przy podwyższonej glikemii (P ≤ 0,05) przyczyniała się istotnie (P ≤ 0,05) do zwiększenia TAC w wątrobie mimo istotnego (P ≤ 0,01) zmniejszenia jej masy i syntetyzowanej przez nią albuminy (P ≤ 0,05). Suplementacja witaminami wpływała na całkowity status antyoksydacyjny wątroby u szczurów. Słowa kluczowe: szczury, wątroba, suplementacja, witaminy z grupy B, całkowity potencjał antyoksydacyjny WSTĘP W społeczeństwie polskim w ostatnich latach obserwowano większe od rekomendowanego [WHO 2015] spożycie sacharozy w zakresie 11-18% wartości energetycznej diety. Nadmierne jej spożycie, szczególnie przy niedoborach witamin z grupy B, predestynuje 24 Z. Goluch-Koniuszy, R. Drozd, M. Kołodziejski Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych ES) combined with raised glycaemia (P ≤ 0,05) affected the rise of TAC (P ≤ 0,05) in the liver. A diet modification, constituting in a replacement of whole meal grains with wheat flour and sucrose, with a larger amount of feed consumed, has not affected the examined parameters significantly. The applied supplementation with selected B vitamins has not changed anything in this respect. However, excessive supplementation of the modified diet with vitamins has led to an increase of the total antioxidant potential of the liver tissue. The excessive supplementation with vitamins affects on the total antioxidant status of the liver in rats.
doi:10.22630/zppnr.2017.591.40 fatcat:p7urketftzedvcipwh4m5f6yaa