KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE BİR SÖZ GELENEĞİ: MAHLAS-PERVERLİK

Doğan AĞIRMAN
2019 Journal of International Social Research  
doi:10.17719/jisr.2019.3022 fatcat:z7ib5zse5zc4roaw6pcn56exgm