Kampens nya former. Klasskamp och klasstruktur sedan de vilda strejkerna

Magnus Granberg
2020 Arkiv  
Arkiv. Tidskrift för samhällsanalys, nr 12 (2020) Kampens nya former. Klasskamp och klasstruktur sedan de vilda strejkerna Magnus Granberg sammandrag: I sin artikel analyserar Magnus Granberg förändringar i klasskampens former mot bakgrund av förändringar i det svenska samhällets klasstruktur. Genom att fokusera klasskampens kvalitativa formförändringar går analysen i polemik mot en företrädesvis kvantitativ tradition i svensk och internationell forskning om arbetskonflikter. Inom ett
more » ... Inom ett differentierat konfliktmönster där arbetare kombinerar vad Granberg identifierar som fordistiska, logistiska och reproduktiva maktresurser uppstår nya kampformer, här illustrerat av den "kollektiva uppsägningen" vars slagstyrka inte minst härrör från tilltagande varufiering av offentliga tjänster. För att förstå förändringarna i konfliktmönstret används kvantitativa och kvalitativa data som belyser hur klasstrukturens och kapitalets omvandling aktualiserar nya proletära medvetande-och kampformer. I ett komparativt perspektiv kan det framväxande svenska konfliktmönstret sägas motsvara utmärkande drag i det internationella kampuppsving som skett efter den ekonomiska krisen
doi:10.13068/2000-6217.12.3 fatcat:d6ngmytwgjg27lsbvgaxeq2no4