Bóg wiecznego powrotu tego samego w filozofii Fryderyka Nietzschego

Paweł Pałasiński
2017 Teologia i Człowiek  
doi:10.12775/ticz.2016.033 fatcat:rzhqfc7nhbaebfvjijvkup6t7i