Pozitif Yoldan Negatif Yola Beckett Dramaturjisinde İndirgemeci ve Analitik Stratejiler From Vıa Posıtıvus To Vıa Negatıvus The Reductionist and Analytical Strategies in Beckettian Dramatu

Türel EZİCİ
2005 Tiyatro Ara  
Akıl yürütebilen/eyleyen modern öznenin pratik amaçlarını gerçekleştirmek ve en yüksek faydayı sağlamak için aklı araçsallaştırma süreci, öznenin ve tüm ilişkilerinin nesneleşmesi (şeyleşme) ile sonuçlandı. Şeyler'in kurgusal evreninde kendisi kurgusal bir şey'e (birey) indirgenen öznenin durumu, sanatın/dramın konusu olduğunda, "düşünüyorum o halde varım" ya da "düşünüyorum, eyliyorum o halde varım" önermeleri geçerliliğini sürdürebilir miydi? Gerçekçi dramı karakterize eden bu akılcı
more » ... bu akılcı önermeler ve dramın realist araçları, hem düşünsel hem de estetik bakımdan, eserlerinde en radikal biçimiyle nihilizmin ötesindeki bir solipsist (ben varlıkçı) strateji ile varoluşu sorgulayan Samuel Beckett tarafından aşıldı. Bu bağlamda bildiride; mistik ve modern solipsizmin etkisinin Beckett'in sanatındaki analitik ve indirgemeci dil/anlam/devinim stratejilerini oluşturması gösterilmeye çalışılacaktır. Abstract The process of instrumentalisation of reason, in order to realize the practical aims of the modern subject who can reason and act, and to utilize the maximum, has ended in the objectification of the subject and all his relations. Can the postulate, "I think therefore I am.", or "I think/I act, therefore I am."still prevail, in the fictitious universe of things -when the subject, which itself has been reduced to a fictitious thing (the individual), is the subject matter of art/drama,? The rationalist postulates and the realistic instruments of the drama, which characterize the realist drama, both aesthetically and philosophically, have been overpassed by Samuel Beckett, who in his ouvre, in the most radical way, through a solipsist strategy, exceeding nililism, questions existence. In this context, this paper will try to display the effects of mystical and modern solipsism in the formation of the analytical and reductionist strategies of language/meaning/movement in Beckett's art.
doi:10.1501/tad_0000000079 fatcat:mymj6e7oeffg7ojc3ibch5dotm