Några centrala judiska begrepp i de finlandssvenska religionsböckerna för grundskolan

Karl-Johan Illman
1986 Scandinavian Jewish Studies  
Inledning Avsikten med min undersökning är att visa, hur vissa termer och begrepp används och definieras i de skolböcker i religion som används i våra finlandssvenska grundskolor. Jag valde i förväg ut femton sådana termer, varav vissa sedan i presentationen kommer att sammanföras till grupper. Även om urvalet enligt min egen åsikt kanske inte visade sig vara helt tillfredsställande med hänsyn till materialets art, har jag beslutat bibehålla dem i stället för att göra nämnvärda justeringar. Jag
more » ... da justeringar. Jag förutsätter, att termer som används huvudsakligen i undervisningen om bibeln äger stor relevans också för den bild av judendomen som ges. Termerna är följande: 1. Landet, dess namn, utsträckning, löfte om, villkor, exil/återvändande; 2. Uttåget, dess innebörd som firningsämne för den judiska påsken; 3. Förbundet, utkorelsen, villkoren, hålla/bryta förbundet; 4. Folket, dess namn förr och nu; 5. Framtidshoppet, gudsriket, Messias, Människosonen etc.; 6. Bibeln, den judiska och den kristna, omfång, innehåll etc.; 7. Lagen, betydelsen och funktionen hos den judiska toran; 8. Fariseer, skriftlärda och andra jämförbara judiska grupper; 9. Jesus som jude, hur kommer det fram? Hans motståndare och vänner; * Reviderad version av föredrag, hållet vid den tredje nordiska kongressen i judaistik i Åbo 11.6.1985. Föredraget sändes på remiss till läroboksförfattarna av vilka flera kom med värdefulla synpunkter, som jag försökt beakta. 10. Paulus som jude, hans förhållande till judar och judekristna; 11. Den kristna missionen i dess begynnelseskede; 12. Judiska institutioner: tempel, synagoga etc. i NT:s tid och senare; 13. Antijudaism och antisemitism: förföljelser, polemik, kristendomens roll, rasismen; 14. Holocaust, vad var det? Dess orsaker och följder; 15. Sionismen och staten Israel: historisk bakgrund, läget idag; palestinierfrågan etc.;
doi:10.30752/nj.69400 fatcat:lzgx4geqrzgrblzmjw2pl4ywmi