Passivity-Based Direct power control of Shunt Active Filter under Distorted Grid Voltage Conditions

Salem Saldi, Rabeh Abbassi, Nesrine Amor, Souad Chebbi
2016 Automatika  
Original scientific paper Despite its many advantages, the conventional direct power control (DPC) of shunt active power filters (SAPF) poses some problems. This paper investigates the design of a new control technical combining DPC control and passivity theory (PT) to ensure quasi-sinusoidal grid currents, under various conditions of the source voltages. The proposed approach (DPC-PT) appeals to the theory of symmetrical components (negative and positive) to solve the problem of disturbed
more » ... m of disturbed voltages signals during a grid imbalance. The implantation of the DPC-PT methodology was developed under Matlab/Simulink environment. Simulation results showing the operation and performances of the SAPF in steady and transient states have been presented. The found results show the satisfactory dynamic response and the improvement of network behavior in the presence of an imbalance. Diretno upravljanje snagom aktivnog energetskog filtra u uvjetima asimetričnih faznih napona mreže zasnovano na pasivnosti. Unatoč brojnim prednostima, uz konvencionalni pristup direktnom upravljanju snage aktivnog energetskog filtra povezani su i odreîeni problemi. U ovom radu razmatra se sinteza novog pristupa upravljanju koji kombinira direktno upravljanje snagom i teoriju pasivnosti kako bi se osigurale kvazi-sinusoidalne struje mreže, u raznim uvjetima napona izvora. Predloženi pristup koristi teoriju simetričnih komponenti (negativna i pozitivna) za rješavanje problema poremećenih naponskih signala u uvjetima neravnoteža u mreži. Razvijena metoda upravljanja implementirana je u MATLAB/Simulink okruženju. Simulacijski rezultati pokazuju rad i učinkovitost predložene metode upravljanja u ustaljenom stanju i za vrijeme prijelaznih pojava. Rezultati pokazuju zadovoljavajuće tranzijente i poboljšanje vladanja mreže u uvjetima neravnoteža. Ključne riječi: direktno upravljanje snagom, teorija pasivnosti, nelinearno upravljanje, Fortescueova teorija, kakvoća isporučene energije, aktivni energetski filtar, neravnoteže u mreži
doi:10.7305/automatika.2016.10.1011 fatcat:e5zhceiehbgctg4gpn674oraie