Veiledning og oppdagelse

Carl Christian Bachke
2017 Nordic Journal of Educational Supervision  
Dette er en vitenskapelig antologi hvor veiledning belyses -saerlig med bruk av postmodernistisk tankegods. Forfatterne er knyttet til utdanningsinstitusjoner på Østlandet, Høgskolen i Innlandet, Høgskolen i Østfold og Norges miljø-og biovitenskapelige universitet. De har solid erfaring fra forsknings-og undervisningsarbeid, og veiledning i disse sammenhenger. Redaktørene sier selv at de «ønsker å tydeliggjøre hva virksom veiledning kan vaere i ulike kontekster, ...». Videre sies det: «...
more » ... r vi å invitere til samtale og dialog om veiledningens oppgave sett i lys av postmoderne tenkning.»; og «Antologien representerer et ønske om å løfte frem det ubestemmelige, det uforutsette og det kritiske, som kan gi vilkår for refleksjon og spørsmål som bidrar til å gi mening til profesjon og utdanning.» (s.9).
doi:10.15845/ntvp.v2i1.1380 fatcat:h7g2ud2ycfegngo6ocgvoa2pfa