Dry port-seaport system development: Application of the product life cycle theory

Bentaleb Fatimazahra, Mouhsene Fri, Charif Mabrouki, Alami Semma
2016 Journal of Transportation and Logistics  
Even with the growing number of studies on the dry port concept, we find a very little number of researches made on the progress or the development of dry port-seaport system. The objective of our paper is to collect and make a general overview of existent models in development of this system. The principle aim is to give more explanations about this system in order to be aware of its development and its impact in multimodal transport. Then, we develop a model of dry port-seaport system via the
more » ... product life cycle theory in order to realize its growth, its relations and its potential tendency. Finally, we present examples from different regions using developed model. Our proposition helps to understand more the development of the system and to forecast its future behavior and impact. We can investigate more in decline phase in order to propose solutions rising system performance or creating a novel infrastructure. ÖZ Dry port kavramı ile ilgili yapılan çalışmaların sayısındaki artışa karşın, çok az çalışmada dry port-seaportların ilerleme ve geliştirilmesi konusu incelenmiştir. Bu çalışmanın amacı, bu sistemin geliştirilmesi açısından var olan modelleri ele alarak genel bir analiz yapmaktır. Birincil öncelikli olarak, söz konusu sistemin gelişimi hakkında fikir sahibi olabilmek adına açıklamalar yapılacak, multimodal taşımacılık üzerindeki etkisine değinilecektir. Sonrasında, ürün yaşam çevrim kuramı çerçevesinde bir model geliştirilerek, büyümesi, ilişkileri, potansiyel eğilimleri incelenecektir. Son olarak ise, farklı bölgelerde geliştirilen modelin kullanıldığı örnekler sunulmuştur. Çalışmada sunulan önerme, sistemin geliştirilmesini ve gelecekteki davranış ve etkilerini daha fazla kavramaya yönelik yardım sağlayacaktır. Sistem performansı ya da yeni altyapı kuruluşundan kaynaklanan problemlere çözümler önerme açısından sistemin düşüş noktalarında daha fazla araştırma yapılması önerilmektedir. Fatimazahra, Fri, Mabrouki & Semma Dry port-seaport system development: Application of the product life cycle theory
doi:10.22532/jtl.267840 fatcat:vw2ik6an6jas5aksls6mnowzyi