Poradnictwo kariery w społecznościach – model wspierania refleksyjnej praktyki

Rie Thomsen
2019
Celem niniejszego artykułu jest zainspirowanie doradców praktyków i specjalistów do opuszczania biur, aby przenieść poradnictwo kariery do społeczności, które z pozoru nie są identyfikowane jako odpowiednie miejsca do jego uprawiania. W społecznościach które zaangażują się, ten niewielki wysiłek może spowodować zasadniczą zmianę odczuwaną nie tylko w praktyce poradnictwa kariery, ale także w życiu ludzi w niej uczestniczących. Wywód w tym artykule przedstawiony jest w dwóch częściach. W
more » ... zęściach. W pierwszej rozważana jest kolektywność jako punkt wyjścia do opracowania ważnych działań w zakresie poradnictwa kariery. Bazując na wcześniejszych badaniach dotyczących poradnictwa kariery w społecznościach, prowadzonych z perspektywy krytycznej psychologii, artykuł przedstawia teorię społecznej praktyki poradnictwa kariery. Zgodnie z nią poradnictwo może być postrzegane jako zbiorowa praktyka, w której ludzie wraz z doradcami kariery mogą połączyć siły w celu analizy swojej sytuacji i - na podstawie takiego wglądu - stworzyć nowe możliwości przyszłego edukacyjnego i zawodowego udziału w życiu społecznym (Thomsen, 2012). Druga część artykułu poświęcona jest analizie praktycznych konsekwencji przyjęcia kategorii zbiorowości, jako punktu wyjścia do opracowania krytycznej refleksyjnej praktyki poradnictwa kariery. Wywód jest zorganizowany wokół siedmiu następujących zagadnień: "Tworzenia możliwości, struktury i dostępu"; "Wchodzenia do społeczności i stopniowego zwiększania widoczności"; "Zapewniania poradnictwa w społecznościach"; "Badania potencjałów w sytuacjach poradniczych"; "Decydowania o działaniach poradniczych"; " Opracowywania, planowania i wdrażania"; oraz "Dokumentowania i ewaluowania". Z elementów tych składa się model refleksyjnej praktyki. Każdy z elementów jest przedstawiony, zilustrowany i przeanalizowany, z pokazaniem ważnych obszarów dla refleksji i działania.
doi:10.34862/sp.2016.2 fatcat:f3slkppaxjfuxn2ujkjmwufknu