ŞEYH EBÛ'L-HASAN-İ HARAKĀNÎ'NİN NÛRU'L-ULÛM ADLI ESERİNDE NASİHAT

Hanefi Palabıyık
2014 Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi  
Özet Bu çalışmada irfan sahibi şahsiyetler arasında yer alan, mutasavvıf Şeyh Ebû'l-Hasan-i Harakānî'nin Nûru'l-Ulûm adlı eserindeki nasihatlere yer verilmiştir. Eserde tespit edilen nasihatlerden yola çıkarak iki tasnif yapılmıştır. Bunların ilki "Muhatap Kitleye Göre Nasihat" başlığını taşımaktadır. Bu başlık çerçevesinde nâsihe, dervişe, müride, âşığa ve mümine yapılan nasihatler tespit edilmiştir. İkincisi "Nûru'l-Ulûm'da Nasihat Mevzuları" başlığını taşımaktadır. Burada da ibadet etme,
more » ... da ibadet etme, zikir, uyanık olma, misafire hakkını verme, helal yeme, az yeme, az konuşma, kibir, haset, riya ve gafletten uzak durma mevzularında yapılan nasihatlere yer verilmiştir. Abstract The Advice In Nuru'l-Ulum Of Ebu'l-Hasan-i Harakāni The advices in Nûru'l-Ulûm, the work of Sufi Sheyh Ebû'l-Hasan-i Harakānî who has been one of many scholars have been included in this study. His advices have been analyzed in two categories. The first one is titled as "Advice Given to Target Group". We have recognized the advices given to adviser, dervish, murid, lover and muslim within this context. The second one is titled as "Advice Topics in Nûru'l-Ulûm." We have set forward the advices given for prayer, commemoration, respect to guests, halal earning, eating less, speaking less, pride, envy, hypocrisy, ignorance.
doi:10.17050/kuifd.17339 fatcat:iyosdvlblbhehnqkabfl2jqovq