The impact of the construction of motorways and expressways on housing prices in north-east Slovenia
Vpliv izgradnje avtocest in hitrih cest na ceno stanovanj v severovzhodni Sloveniji

Dejan Paliska, Daša Fabjan, Robert Vodopivec, Samo Drobne
2018 Geodetski vestnik  
IZVLEČEK KLJUČNE BESEDE Dejan paliska, Daša fabjan, Robert Vodopivec, Samo Drobne | VpLIV IZGRADNJE AVTOCEST IN hITRIh CEST NA CENO STANOVANJ V SEVEROVZhODNI SLOVENIJI | ThE IMpACT Of ThE CONSTRU-CTION Of MOTORWAyS AND EXpRESSWAyS ON hOUSING pRICES IN NORTh-EAST SLOVENIA | 218-234 | | 219 | | 219 | GEODETSKI VESTNIK | 62/2 | RECENZIRANI ČLANKI | PEER-REVIEWED ARTICLES SI | EN Dejan paliska, Daša fabjan, Robert Vodopivec, Samo Drobne | VpLIV IZGRADNJE AVTOCEST IN hITRIh CEST NA CENO STANOVANJ V
more » ... A CENO STANOVANJ V SEVEROVZhODNI SLOVENIJI | ThE IMpACT Of ThE CONSTRU-CTION Of MOTORWAyS AND EXpRESSWAyS ON hOUSING pRICES IN NORTh-EAST SLOVENIA | 218-234 | | 220 | | 220 | | 62/2 | GEODETSKI VESTNIK RECENZIRANI ČLANKI | PEER-REVIEWED ARTICLES SI| EN Dejan paliska, Daša fabjan, Robert Vodopivec, Samo Drobne | VpLIV IZGRADNJE AVTOCEST IN hITRIh CEST NA CENO STANOVANJ V SEVEROVZhODNI SLOVENIJI | ThE IMpACT Of ThE CONSTRU-CTION Of MOTORWAyS AND EXpRESSWAyS ON hOUSING pRICES IN NORTh-EAST SLOVENIA | 218-234 | Dejan paliska, Daša fabjan, Robert Vodopivec, Samo Drobne | VpLIV IZGRADNJE AVTOCEST IN hITRIh CEST NA CENO STANOVANJ V SEVEROVZhODNI SLOVENIJI | ThE IMpACT Of ThE CONSTRU-CTION Of MOTORWAyS AND EXpRESSWAyS ON hOUSING pRICES IN NORTh-EAST SLOVENIA | 218-234 | Dejan paliska, Daša fabjan, Robert Vodopivec, Samo Drobne | VpLIV IZGRADNJE AVTOCEST IN hITRIh CEST NA CENO STANOVANJ V SEVEROVZhODNI SLOVENIJI | ThE IMpACT Of ThE CONSTRU-CTION Of MOTORWAyS AND EXpRESSWAyS ON hOUSING pRICES IN NORTh-EAST SLOVENIA | 218-234 | Dejan paliska, Daša fabjan, Robert Vodopivec, Samo Drobne | VpLIV IZGRADNJE AVTOCEST IN hITRIh CEST NA CENO STANOVANJ V SEVEROVZhODNI SLOVENIJI | ThE IMpACT Of ThE CONSTRU-CTION Of MOTORWAyS AND EXpRESSWAyS ON hOUSING pRICES IN NORTh-EAST SLOVENIA | 218-234 | Dejan paliska, Daša fabjan, Robert Vodopivec, Samo Drobne | VpLIV IZGRADNJE AVTOCEST IN hITRIh CEST NA CENO STANOVANJ V SEVEROVZhODNI SLOVENIJI | ThE IMpACT Of ThE CONSTRU-CTION Of MOTORWAyS AND EXpRESSWAyS ON hOUSING pRICES IN NORTh-EAST SLOVENIA | 218-234 | Dejan paliska, Daša fabjan, Robert Vodopivec, Samo Drobne | VpLIV IZGRADNJE AVTOCEST IN hITRIh CEST NA CENO STANOVANJ V SEVEROVZhODNI SLOVENIJI | ThE IMpACT Of ThE CONSTRU-CTION Of MOTORWAyS AND EXpRESSWAyS ON hOUSING pRICES IN NORTh-EAST SLOVENIA | 218-234 | Dejan paliska, Daša fabjan, Robert Vodopivec, Samo Drobne | VpLIV IZGRADNJE AVTOCEST IN hITRIh CEST NA CENO STANOVANJ V SEVEROVZhODNI SLOVENIJI | ThE IMpACT Of ThE CONSTRU-CTION Of MOTORWAyS AND EXpRESSWAyS ON hOUSING pRICES IN NORTh-EAST SLOVENIA | 218-234 | Dejan paliska, Daša fabjan, Robert Vodopivec, Samo Drobne | VpLIV IZGRADNJE AVTOCEST IN hITRIh CEST NA CENO STANOVANJ V SEVEROVZhODNI SLOVENIJI | ThE IMpACT Of ThE CONSTRU-CTION Of MOTORWAyS AND EXpRESSWAyS ON hOUSING pRICES IN NORTh-EAST SLOVENIA | 218-234 | Dejan paliska, Daša fabjan, Robert Vodopivec, Samo Drobne | VpLIV IZGRADNJE AVTOCEST IN hITRIh CEST NA CENO STANOVANJ V SEVEROVZhODNI SLOVENIJI | ThE IMpACT Of ThE CONSTRU-CTION Of MOTORWAyS AND EXpRESSWAyS ON hOUSING pRICES IN NORTh-EAST SLOVENIA | 218-234 | Dejan paliska, Daša fabjan, Robert Vodopivec, Samo Drobne | VpLIV IZGRADNJE AVTOCEST IN hITRIh CEST NA CENO STANOVANJ V SEVEROVZhODNI SLOVENIJI | ThE IMpACT Of ThE CONSTRU-CTION Of MOTORWAyS AND EXpRESSWAyS ON hOUSING pRICES IN NORTh-EAST SLOVENIA | 218-234 | Rosen, S. (1974). hedonic prices and implicit markets: product differentiation in pure
doi:10.15292/geodetski-vestnik.2018.02.218-234 fatcat:tkiio55qnra3jaatuy6dt2wjpq