GZFT ANALİZİ VE İŞLETME STRATEJİSİNİN BELİRLENMESİ: ANTALYA'DAKİ BİR ALKOLLÜ İÇECEK İŞLETMESİNDE UYGULAMA

Merih Tetik
2019 Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi  
ÖZ Strateji, işletmelerin çevredeki değişikliklere karşı hazırlıklı olmasını sağlamaktadır. Bu nedenle işletmeler çevredeki değişiklikleri belirleyip değerlendirmeli ve doğru stratejiyi seçmelidir. Bu amaçla çalışmada bir alkollü içecek işletmesine GZFT analizi uygulanmıştır. Analize göre, sektörde otomasyonun gelişmesi en büyük fırsat iken; reklam yasakları en büyük tehditlerden biridir. İşletme, tam otomasyonla üretim ve pazara yakınlık gibi bazı konularda esas rakibine kıyasla güçlüyken;
more » ... asla güçlüyken; müşteri ilişkileri gibi bazı konularda zayıftır. Analizin sonucunda işletmenin maliyet liderliği stratejisi uyguladığı ortaya çıkmıştır. İşletme bu stratejiyi uygulamaya devam edecektir. Ayrıca, analize ve stratejiye bağlı olarak işletmenin dengeli ölçüm kartı da oluşturulmuştur.
doi:10.31460/mbdd.472893 fatcat:5sbsuc7oojc55d5gwzenbuyula