Kauno tvirtovės gynybinių statinių urbanistinis potencialas

Kęstutis Zaleckis, Nijolė Steponaitytė
2009 Town Planning and Architecture  
1 Kauno technologijos universitetas, Architektūros ir kraštotvarkos katedra, Studentų g. 48-303, LT-51367 Kaunas, Lietuva, Architektūros ir statybos institutas, Kraštotvarkos sektorius, Tunelio g. 60, LT-44405 Kaunas, Lietuva, el. paštas: kestutis.zaleckis@ktu.lt 2 Kauno technologijos universitetas, Architektūros ir statybos institutas, Kraštotvarkos sektorius, Tunelio g. 60, LT-44405 Kaunas, Lietuva, el. paštas: krastotvarka@asi.lt Įteikta 2009 03 30 Santrauka. Straipsnyje kompleksiškai
more » ... ompleksiškai analizuojamas architektūrinisurbanistinis Kauno tvirtovės išlikusių gynybinių objektų ir jų sistemos potencialas. Pavieniai Kauno tvirtovės objektai ir išlikusi jų sistema tiriami kaip gamtinio karkaso, urbanistinio karkaso ir mentalinio miesto vaizdo dalys bei analizuojami kaip potencialūs keturių tipų kultūriniai miestovaizdžioteksto simboliai. Pateikiami principiniai siūlymai, kaip panaudoti šį potencialą miesto reikmėms. Straipsnyje formuojami principiniai metodologiniai pagrindai kompleksiškam urbanistiniam panašių objektų vertinimui. reikšminiai žodžiai: karo architektūra, tvirtovė, simboliai, gamtinis karkasas, urbanistinis karkasas, mentalinis vaizdas. urBan Po SS ForTiF K. Zaleckis, n. Steponaitytė abstract. The remains of the fortifications of Kaunas Fortress represent nonutilized urban and architectural potential at various levels of Kaunas cityscape. Single fortifications and the whole Kaunas Fortress as a system are analysed in the paper within the context of Kaunas cityscape. Analysis is made from the following points of view: urban frame, natural frame, mental city image and four types of cultural symbols of the cityscapetext. Principal suggestions for utilization of the system of former fortifications in Kaunas are presented. The work could serve as a methodological example for similar investigations in other fortresses within urban areas.
doi:10.3846/1392-1630.2009.33.100-113 fatcat:abhyxmhlybe2boxzb7dbaxmejq