A Differential Approach to Choosing Extracorporeal Detoxification Methods for Abdominal Sepsis

L. Ye Shukevich, Yu. A. Churlyaev, Ye. V. Grigoryev, D. L. Shukevich, K. N. Kondyukov, A. S. Razumov
2005 Obŝaâ Reanimatologiâ  
doi:10.15360/1813-9779-2005-4-36-40 fatcat:q5zgayt5o5g7tgv4y2q7vuoyta