Administrative services of the service centers of the MIA of Ukraine related to the driving of vehicles to management of vehicles

Andrei Koptev
2018 ScienceRise Juridical Science  
Наукове дослідження присвячене висвітленню адміністративних послуг сервісних центрів МВС України, пов'язаних з допуском водіїв до керування транспортними засобами. В роботі здійснено аналіз наявних нормативно-правових актів, що регламентують допуск водіїв до керування транспортними засобами та визначають порядок надання адміністративних послуг сервісними центрами МВС України щодо прийняття іспитів на право керування транспортними засобами, основними з яких є Закон України «Про дорожній рух»,
more » ... о дорожній рух», постанова Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 № 340 «Про затвердження Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами. На підставі цього визначено екзаменаційну процедуру в сервісному центрі МВС України, яка полягає в складанні кандидатами на отримання посвідчення водія теоретичного іспиту щодо виявлення рівня знань Правил дорожнього руху та інших теоретичних питань в сфері забезпечення безпеки дорожнього руху та практичного іспиту, направленого на виявлення у особи практичних навичок керування транспортними засобами. Розглянувши порядок допуску осіб до керування транспортними засобами, визначено такі стадії надання послуг сервісними центрами МВС України щодо видачі посвідчення водія на право керування транспортними засобами: 1) прийняття заяви та інших передбачених законодавством документів до неї; 2) підготовка до прийняття іспиту; 3) прийняття іспитів та визначення їх результатів; 4) оскарження результатів проведеного іспиту. Охарактеризовано особливості діяльності посадових осіб сервісних центрів МВС України на кожній з перелічених стадій. Проаналізувавши вимоги законодавства щодо віку та стажу, необхідного для отримання посвідчення водія окремих категорій, обґрунтовано необхідність внесення змін до Закону України «Про дорожній рух» в частині підняття вікового цензу для отримання посвідчення водія окремих категорій, а також передбачити наявність стажу, як необхідної умови для отримання посвідчення водія відповідної категорії Ключові слова: адміністративна послуга, сервісні центри МВС України,безпека дорожнього руху, водії транспортних засобів
doi:10.15587/2523-4153.2018.135835 fatcat:frz53343dffhrpk6hml3xzsoii