KAVRAM İNCELEMELERİ IV HAKİKAT KAVRAMI ÜZERİNE I

Nusret HIZIR
1955 Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi  
Terimlerimizde Hakikat'e, bu terimden kurulmuş hakiki'nin tekabül etmemesi, esef edilecek bir olaydır. Biz de, aşağıdaki yazıda ve bunun devamlarında, "vérité, truth, Wahrheit" demek istediğimiz vakit, hakikat, "vrai, true, wahr" demek istediğimiz vakit de doğru demek zorunda kala cağız.
doi:10.1501/dtcfder_0000000768 fatcat:fqn44bkat5bf3ghgnam6zpukpq