Da li je seoski turizam budućnost opštine Kosjerić?

Tatjana Ilic
2007 Zbornik Radova: Geografski institut "Jovan Cvijić  
Abstrakt: On the territory of Kosjeric community, there are many kind of natural (geomorphological, hydrological, climatic and biogeographical) and anthropogenic touristic values (monasteries, churches and monuments). Majority of touristic values, natural as well as anthropogenic are not valuate sufficiently. This is the reason we can talk only about potentials for development rural tourism. Although the rural tourism has practiced on this territory since 1982, total results remains behind
more » ... remains behind potentials that objectively exist. There are 5 or 6 villages which can satisfy tourist needs. Total capacity is about 60 beds. However, there are expectations that current trend which is in stagnation, will progress in future because Tourist Organization of Kosjeric community undertaking measure and concrete actions to encourage development of rural tourism. This work presents results of questionnaire research that includes opinions of tourists and their hosts in the villages of Kosjeric community. The results present their estimates about current level of development of rural tourism in this region and their attitudes about protecting environment. Увод На територији општине Косјерић заступљено је више врста природних (геоморфолошке, хидролошке, климатолошке и биогеографске) и антропогених туристичких вредности (манастири, цркве, споменици). Већина туристичких вредности, како природних тако и антропогених није довољно туристички валоризована. Због тога се може говорити само о потенцијалима за развој сеоског туризма. Иако се туризам на селу на овом простору упражњава још од 1982. године, укупни резултати знатно заостају за могућностима које објективно постоје. Туристичка делатност обавља се у свега 5-6 села која туристима могу да понуде око 60 лежаја. Ипак, очекивања су да ће садашњи тренд који је у стагнацији, у наредном периоду ићи узлазном линијом, с обзиром да Туристичка организација општине Косјерић предузима мере и конкретне акције за унапређење развоја сеоског туризма. Географски положај и саобраћајне везе Општина Косјерић налази се у Западној Србији, на пола пута између Ваљева и Ужица. Обухвата горњи слив и изворишта река Скрапеж и Кладоробе и шири се, ка северу, по обронцима две планине, Маљену (1102 m н.в.) и Повлену (1346 m). * Постдипломац, Природно-математички факултет у Новом Саду Т. Илић GIJC SASA 234 Ка југу, општина Косјерић допире до узвисина планина Црнокосе (800 m) и Јелове Горе.
doi:10.2298/ijgi0757233i fatcat:nhiw376gqrcwfacvslvza4qaga