Dynamic performance estimation of stator voltage regulator in rotary exciter system with DC exciter

Djordje Stojic, Slavko Veinovic, Milan Milinkovic, Zoran Ciric, Dusan Joksimovic, Nemanja Milojcic, Dusan Arnautovic
2011 Zbornik Radova: Elektrotehnički Institut "Nikola Tesla  
Kratak sadržaj: U ovom radu dat je prikaz procedure za određivanje vrednosti parametara regulatora pobude na osnovu step promene reference u praznom hodu. Regulator pobude sastoji se od PID regulatora i tiristorskog mosta kao izvršnog organa. U sistemu pobude zatvorene su dve povratne sprege: unutrašnja povratna sprega po struji pobude i spoljašnja povratna sprega po struji pobude u slučaju strujnog regulatora odnosno povratna sprega po naponu statora u slučaju naponskog regulatora. Procedura
more » ... latora. Procedura za određivanje parametara opisuje određivanje ekvivalentnog pojačanja regulatora i tiristorskog mosta. U radu su određeni parametri regulatora na osnovu merenja i snimaka sa agregata A5 u TE "Kolubara A".
doi:10.5937/zreint1121169s fatcat:emcs2dv4j5hz7l2flo4qpbczsy