Yield of different varieties of winter cereals in dependence on terms of sowing in the black sea conditions

Anna Kryvenko, Svetlana Pochkolina, Igor Elkin
2019 ScienceRise  
УРОЖАЙНІСТЬ РІЗНИХ СОРТІВ ОЗИМИХ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР ЗАЛЕЖНО ВІД СТРОКІВ СІВБИ В УМОВАХ ПРИЧОРНОМОР'Я А. І. Кривенко, С. В. Почколіна, І. В. Єлькін Об'єкт досліджень -процеси формування продуктивності і якості зерна зернових культур за різних абіотичних умов. Мета досліджень -створити інформаційне і методичне забезпечення для оцінки нових сортів до різних абіотичних умов та розробити інноваційні технології вирощування озимих культур. Розроблено наукові основи впливу строків сівби на формування
more » ... и на формування врожайності перспективних сортів озимої пшениці та озимого ячменю. Виявлена позитивна реакція нових сортів озимої пшениці і озимого ячменя на різні строки сівби. Встановлено, що строки сівби повинні відзначатися диференційовано для сортів з різними періодами яровизації й різної фотоперіодичної чутливості. Визначено, що строки сівби мають суттєвий вплив на урожайність зерна озимих зернових культур, які вивчаються у досліді Ключові слова: строки сівби, пшениця озима, ячмінь озимий, перспективні сорти, урожайність Кривенко Анна Іванівна, доктор сільськогосподарських наук, заступник директора з наукової роботи, Одеська державна сільськогосподарська дослідна станція, вул. Маякська дорога, 24, смт. Хлібодарське, Одеська обл., 67667 Почколіна Світлана Василівна, кандидат сільськогосподарських наук, доцент, завідувач лабораторії, Лабораторія агроекомоніторінгу та удосконалення технологій виробництва сільськогосподарської продукції, Одеська державна сільськогосподарська дослідна станція, вул. Маякська дорога, 24, смт. Хлібодарське, Одеська обл., 67667 Єлькін Ігор Володимирович, виконуючий обов'язки директора, Державне підприємство "Дослідне господарство "Андріївське" Одеської державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України", вул. Центральна, 58, с. Андріївка, Одеська обл., 67742
doi:10.15587/2313-8416.2019.181392 fatcat:25sus6zr6bbcxhy2ttaa5vyqfu