Nové mapy korozní agresivity Èeské republiky / Up-dated maps of atmospheric corrosivity for Czech Republic

K. Kreislová, H. Geiplová, I. Skořepová, J. Skořepa, D. Majtás
2015 Koroze a Ochrana Materialu  
Atmosférická koroze a klasifi kace agresivity atmosfér je dlouhodobým předmětem studia SVUOM. Ve spolupráci s CGS byly v roce 2001 vytvořeny mapy korozních rychlostí a korozních tříd pro uhlíkovou ocel, patinující ocel, zinek, měď, bronz a hliník. Tento článek uvádí aktuální přístup k modelování atmosférické koroze v České republice, který je založen na modifi kovaných funkcích zahrnujících klimatická data, znečištění ovzduší a nově i vliv rozmrazujících solí v okolí dálnic.
doi:10.1515/kom-2015-0019 fatcat:dmlefk53ibf2dnr3fmrjibndia