Efekt nepovratnoga troška

Marko BOKULIĆ, Kosta BOVAN
2013 Društvena Istraživanja  
Normativni principi u ekonomiji, opisani teorijom racionalnog izbora, pretpostavljaju da odluke donosimo isključivo na temelju budućih dobitaka i gubitaka. Međutim, rezultati niza istraživanja pokazali su kako na naše odluke utječu nepovratni troškovi, odnosno ulaganja iz prošlosti, ishod kojih se ne može promijeniti. Ova pojava poznata je pod nazivom efekt izgubljenoga troška (sunk cost effect) i očituje se kroz dva oblika. Dilema izbora želja je da pošto--poto iskoristimo ono što smo platili,
more » ... no što smo platili, a prilikom odlučivanja o nastavku ulaganja imamo tendenciju dodatno ulagati u projekt koji ide prema gubitku. U ovom radu opisana su oba oblika efekta izgubljenoga troška i izneseni nalazi relevantnih istraživanja. Objašnjena je upotrijebljena metodologija i njezine kritike, a razmotrene su razlike između ekonomskih i psiholoških teoretskih objašnjenja. Na kraju rada navode se implikacije navedenih nalaza u rukovoditeljskoj praksi. Ključne riječi: efekt nepovratnoga troška, dilema izbora, eskalacija predanosti, donošenje odluka i procjena, bihevioralna ekonomija
doi:10.5559/di.22.2.07 fatcat:fvjdp6vfajc6tkcuceyat3uv3e