РОЗВИТОК КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ПІДХОДІВ ДО УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ РЕСУРСАМИ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

L.V. Shytikova
2015 Scientific Bulletin of UNFU  
Розглянуто підходи щодо розроблення ефективної системи управління людськими ресурсамиз метою досягнення економічних та соціальних цілей підприємства. Проаналізовано сутність відносин зайнятості, процесу управління та їх взаємозв'язок з елементами системи управління. Доведено потребу побудови блок-схеми процесу формуваннясистеми управління. Розглянуто значимість та обґрунтовано потребу формування і постійного розвитку ефективного механізму управління трудовими ресурсами підприємств для
more » ... ємств для подальшого підвищення продуктивності та результативності їх діяльності.
doi:10.15421/40250720 fatcat:3nwj6qdcjrekhhon3znj2ikbh4