ЯКІСТЬ ЖИТТЯ ПАЦІЄНТОК ІЗ ТРУБНО-ПЕРИТОНЕАЛЬНИМ БЕЗПЛІДДЯМ У ПРОЦЕСІ ЛІКУВАННЯ

O V Bagatko
2019 Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології  
Мета дослідження – вивчити якість життя жінок репродуктивного віку з трубно-перитонеальним безпліддям у процесі КСО. Матеріали та методи. Для вирішення поставленої мети проведено обстеження 250 жінок репродуктивного віку з трубно-перитонеальним безпліддям, які були розподілені на дві групи й відрізнялися лише використаним препаратом для КСО. Оцінку якості життя виконували з використанням опитувача «SF-36» та міжнародної анкети FertiQоl (2008). Результати дослідження та їх обговорення. Оцінка
more » ... оворення. Оцінка якості життя за допомогою опитувача «SF-36» показала, що до початку лікування безпліддя в жінок із трубно-перитонеальним безпліддям вона була досить низькою, в першу чергу, за рахунок психологічного компонента здоров'я. Вивчення якості життя при використанні опитувача FertiQoL показала, що найбільше страждала якість життя в жінок із безпліддям у соціальній сфері. Повторне опитування пацієнток із безпліддям проводилося на 5 день після ембріотрансферу. У фізичному компоненті якості життя вірогідно змінився лише показник рольового функціонування: у групі порівняння він став вірогідно меншим, як відносно вихідного стану, так і порівняно з основною групою. Аналіз результатів інтерв'ювання жінок із використанням опитувача FertiQoL у динаміці КСО показав, що відбулося покращення якості життя у сфері емоцій в основній групі. Висновок. Хоча в цілому якість життя в процесі лікування суттєво не змінилась, при використанні пролонгованого препарату для КСО терапія суб'єктивно пацієнтками переносилася краще.
doi:10.11603/24116-4944.2019.1.10153 fatcat:vr7kozingvbxxe3jnabwadhdtq