Tavuk Etlerinde Sefalosporine Dirençli Escherichia coli Varlığı ve Moleküler Karakterizasyonu
Occurrence and Molecular Characterization of Cephalosporin Resistant Escherichia coli Isolates from Chicken Meat

Nebahat BİLGE, Çiğdem SEZER, Leyla VATANSEVER, Sevda PEHLİVANLAR ÖNEN
2020 Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi  
Contamination of retail meat with extended spectrum beta-lactamase (ESBL) and/or AmpC type beta-lactamase (AmpC) producing Escherichia coli may contribute to increased incidences of infections in humans. Regular monitoring of these bacteria is required in the view of one health approach. In this study, 100 chicken meat samples obtained from Kars, Turkey were analysed and 214 isolates recovered from 72/100 samples were identified as E. coli. Antibiotic susceptibility tests showed that 15.42% of
more » ... wed that 15.42% of isolates (33/214) were resistant to at least one cephalosporin antibiotic, 20 (9.34%) were beta-lactamase producer. Among beta-lactamase producing E. coli isolates 8 had blaTEM, 7 had blaCTX-M and 3 had blaSHV genes. Plasmid-mediated AmpC beta-lactamase (blaCMY) gene was present in 13 isolates. Plasmid mediated quinolone resistance genes were also screened by polymerase chain reaction and identified by sequencing of the isolates. As a result, 3 isolates were found to be positive for qnrB, whereas the qnrS gene was detected in 4 isolates. Regarding the virulence genes 19 isolates were positive for fimH and 2 isolates were carrying kpsMT II. Phylo-group D2, A0, A1, B1 and D1 were detected in 13, 2, 2, 2 and 1 isolates, respectively. Our findings indicate that poultry meat could be an important carrier of ESBL positive E. coli. Öz Etlerin geniş spektrumlu beta-laktamaz (GSBL) ve/veya AmpC tipi beta-laktamaz üreten Escherichia coli ile kontaminasyonu, insanlarda meydana gelen enfeksiyonların insidensinde artışa neden olabilir. Bu nedenle bu bakterilerin düzenli olarak taranması, halk sağlığının korunması açısından önemlidir. Bu çalışmada Kars ilinden temin edilen100 adet tavuk eti incelenmiş ve bunlardan 72'sinden 214 adet E. coli izolatı elde edilmiştir. Yapılan antibiyotik duyarlılık testleri izolatlardan 33'ünün (%15.42) en az bir antibiyotiğe dirençli olduğunu, 20'sinin (%9.34) beta-laktamaz, 5'inin ise (%2.33) GSBL ürettiğini göstermiştir. Moleküler testler, beta-laktamaz üreten E. coli izolatlarından 8'inin blaTEM, 3'ünün blaSHV, 7'sinin blaCTX-M ve 13'ünün plazmid aracılı AmpC beta-laktamaz (blaCMY) genlerine sahip olduğuna işaret etmiştir. Plazmid aracılı kinolon direnç genleri de polimeraz zincir reaksiyonu ile görüntülenip sekanslanarak identifiye edilmiş; 3 izolatın qnrB, 4 izolatın da qnrS taşıdığı belirlenmiştir. Bunun yanında izolatlardan 19'unun fimH ve 2'sinin kpsMT II virulens genlerine sahip olduğu görülmüştür. Son olarak 13, 2, 2, 2 ve 1 izolatın sırasıyla filogrup D2, A0, A1, B1 ve D1'e dahil olduğu ortaya konmuştur. Bu çalışmadan elde edilen bulgular, kanatlı etinin GSBL pozitif E. coli açısından önemli bir taşıyıcı rolü üstlenebileceğini göstermiştir.
doi:10.9775/kvfd.2019.23514 fatcat:qadrhrbbonf4rkue37sd6dizma