Economic performance of the middle-class transition in Serbia
Ekonomske performanse tranzicije srednje klase u Srbiji

Edvard Jakopin
2020 Ekonomika preduzeca  
Sažetak Analitički fokus u radu je ciljano disperzivan; primarno je usmeren na prihodnu i potrošnu analizu srednje klase i njene tri podklase u tri tranziciona potperioda: (a) predkrizni (2006)(2007)(2008), (b) recesioni (2009)(2010)(2011)(2012)(2013)(2014) i (c) period oporavka (2015-2019), ali je, pored toga, analizom obuhvaćena međuzavisnost privrednog rasta i srednje klase, potrošačke korpe i srednje klase, kao i dimenzija kretanja nejednakosti tokom čitavog tranzicionog perioda. Srednja
more » ... perioda. Srednja klasa je generator rasta i razvoja svake ekonomije. Jaka srednja klasa podstiče inkluzivan ekonomski rast, unapređuje i jača institucije. Kako srednja klasa u Srbiji u tranzicionom, a posebno u postkriznom periodu, nije uspela da se pozicionira kao stabilizirajući faktor u društvu, njen kohezioni uticaj je opao. Troškove svojinske transformacije najviše je podnela srednja klasa, pre svega radnička klasa i seljaštvo. Struktura i položaj srednje klase su se značajno izmenili u tranzicionom periodu. Zbog svog društvenog, razvojnog, ekonomskog, socijalnog, institucionalnog i političkog uticaja srednja klasa u Srbiji suočena je sa nizom izazova, od kojih je najvažnije pitanje: da li će srednja klasa u Srbiji u budućnosti preuzeti odgovornost za stepen siromaštva, rastuću nejednakost i razvoj stabilnih demokratskih procesa? Ključne reči: srednja klasa, decilna i medijalna analiza prihoda i potrošnje, privredni rast, potrošačka korpa, nejednakost. Abstract The analytical focus in the paper has been intentionally dispersed: the paper primarily focuses on the analysis of the income and consumption of the middle class and its three subclasses in three transitional subperiods: (a) pre-crisis (
doi:10.5937/ekopre2004163j fatcat:qqniqniodvdaveasxazgojsisi