Напрямки розвитку системи зовнішнього державного фінансового контролю в умовах реформи децентралізації

M.V. Goncharenko
2019 Teorіja ta praktika derzhavnogo upravlіnnja  
Стаття присвячена визначенню основних тенденцій розвитку системи зовнішнього державного фінансового контролю в умовах поширення децентралізаційних процесів в Україні. Систематизовано основні ризики, спричинені децентралізацією, які актуалізують необхідність реформування системи державного фінансового контролю. Досліджено поняття «ревізія», «інспектування», «аудит», та роль цих інструментів у сучасній системі державного фінансового контролю за місцевими бюджетами. Проаналізовано результати
more » ... но результати діяльності Державної аудиторської служби України у сфері державного фінансового контролю за використаннм коштів місцевих бюджетів. Доведено необхідність реформування системи державного фінансового контролю у напрямку ширшого застосування фінансових аудитів місцевих бюджетів, які є засобами превентивного впливу на здійснення бюджетних правопорушень та зловживань.
doi:10.34213/tp.19.02.17 fatcat:gpllm2q4yne6ti5ssisumh7yty