ACCORDING THE QUESTION OF PARADOX DALEMBERT-EULERS PERMISSION

A.V. Paliy
2016 IZVESTIYA SFedU ENGINEERING SCIENCES  
Известия ЮФУ. Технические науки Izvestiya SFedU. Engineering Sciences 138 18. Dostanko A.P., Avakov S.M., Ageev O.A. [i dr.]. Tekhnologicheskie kompleksy integrirovannykh protsessov proizvodstva izdeliy elektroniki [Technological systems integrated production processes of electronics products]. Minsk: Belorusskaya nauka, 2016, 251 p. 19. Sechenov D.A., Kasimov F.D., Agaev F.G., Svetlichnyy A.M., Ageev O.A. Aktiviruemye protsessy mikroelektronnoy tekhnologii [Activated processes in
more » ... es in microelectronic technology]. Baku: Izd-vo ELM, 2000, 258 p. 20. Ageev O.A., Dostanko A.P., Tolochko N.K., Bordusov S.V. Intensifikatsiya protsessov formirovaniya tverdotel'nykh struktur kontsentrirovannymi potokami energii [Intensification of processes of formation of solid structures by the concentrated streams of energy]. Minsk: Bestprint, 2005, 682 p. 21. Anshu M.G., Dinesh S.R. Modelling and Eigen frequency analysis of piezoelectric cantilever beam
doi:10.18522/2311-3103-2016-10-138146 fatcat:rpo37zngvrdetgfzym5rvg7rkm