Vicent Blasco Ibáñez: antisemitisme entre tarongers
Vicent Blasco Ibáñez: antisemitismo entre naranjos

Orfeo Balboa, Universitat de València
2018 Debats. Revista de cultura, poder i societat  
doi:10.28939/iam.debats.132-2.15 fatcat:n4vyxbrhyfaadlgblwdxgfizx4