Rješenje o ovrsi na brodu - de lege lata i rješenja de lege ferenda

Dean Vuleta
2016 Zbornik Radova Pravnog Fakulteta u Splitu  
Podnošenjem prijedloga za ovrhu nadležnom sudu od strane ovrhovoditelja i donošenjem rješenja o ovrsi postupak ovrhe na brodu radi namirenja novčane tražbine prelazi iz faze predlaganja u praktičnu fazu realizacije, uz provedbu propisanih ovršnih radnji, sa osnovnim ciljem samog postupka-namirenjem vjerovnika iz prodajne cijene broda ostvarene sudskom prodajom. Rješenje o ovrsi na brodu regulira Pomorski zakonik člancima 856.-859. Dio odredbi, posebno članaka 856. i 857. ne pridonose pravnoj
more » ... urnosti zainteresiranih strana postupka. Vidljive su i određene nedosljednosti i neusklađenosti zakonskih odredbi Ovršnog zakona i Pomorskog zakonika u odnosu na dostavu rješenja o ovrsi. Zabilježbom rješenja o ovrsi u praksi mogu nastati specifične situacije koje idu u korist zainteresiranim stranama. Zabilježba rješenja o ovrsi, odnosno trenutak od kojeg zaključak suda kojim se nalaže ta zabilježba proizvodi pravne učinke, ima presudan utjecaj na prvenstveni red prava na namirenje koje pripada ovrhovoditelju, ako u postupku sudjeluju dva ili više ovrhovoditelja. Taj trenutak od kojeg proizlaze pravni učinci odlučujući je za prvenstveni red prava na namirenje ovrhovoditelja i u slučaju zamolnice upućene nadležnom sudu za provedbu ovrhe, kao i kod prijedloga za ovrhu, ako je sud nadležan za donošenje rješenja o ovrsi i za provedbu tog rješenja. Neke trenutno važeće odredbe mogu biti uzrok nepotrebnih prijepora u slučaju postojanja više od jednog ovrhovoditelja. Sve su to razlozi da se takve odredbe, kao izvor određenih nedorečenosti, zamijene pravno efikasnijim rješenjima.
doi:10.31141/zrpfs.2016.53.122.1039 fatcat:tgcobxrszngkvabemlrjmdf6gm