Аналіз особливостей розробки, експлуатації та подальшого розвитку комплексу програм автоматизованої системи конструювання навчального розкладу «Каскад»

О.М. Місюра, М.Ф. Пічугін, С.В. Алексєєв, В.В. Калачова, О.А. Трублін
2017 Системи обробки інформації  
Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ РОЗРОБКИ, ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ КОМПЛЕКСУ ПРОГРАМ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ КОНСТРУЮВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО РОЗКЛАДУ «КАСКАД» Актуальною задачею, що стоїть як перед Харківським національним університетом Повітряних Сил (ХНУПС), так і перед іншими вищими військовими навчальними закладами ЗС України, є підготовка висококваліфікованих військових фахівців. Вирішити її можна лише при якісному
more » ... при якісному плануванні навчального процесу. Розклад занять є складовою частиною планування, який пов'язує в єдину систему різноманітні ланки й елементи навчального процесу і регламентує навчальну роботу її учасників. Автоматизація процесу конструювання розкладу дозволяє уникнути багатьох помилок, суб'єктивізму та значно скоротити час, відведений на цю процедуру. В зв'язку з цим в ХНУПС здійснено розробку комплексу програм автоматизованої системи конструювання навчального розкладу «Каскад». Проведення всебічного аналізу особливостей розробки комплексу, оцінка продуктивності і переваг в роботі навчального відділу ХНУПС після втілення в щоденну експлуатацію розробленого продукту, а також дослідження шляхів подальшого розвитку «Каскад» дадуть користувачам та потенційним замовникам комплексу зрозуміти його широкі можливості та потужний внутрішній потенціал, які здатні підвищити ефективність роботи як самого навчального відділу, так і всього вищого військового навчального закладу взагалі. Ключові слова: розклад навчальних занять, комплекс програм автоматизованої системи, клієнтсерверний додаток, NP-важка задача, генетичний алгоритм.
doi:10.30748/soi.2017.150.40 fatcat:nuayamyaqnghnkki357ti6czwy