Особливості форм організації управління районами у місті без районних у місті рад (в умовах децентралізації державної влади)

Y. B. Yedynak
2015 Aspekti Publìčnogo Upravlìnnâ  
У статті аналізується сучасний стан управління містами із районним поділом без проміжного владного представлення (крім міст зі спеціальним статусом), а також управління містами без районного у місті поділу через мікрорайонний у місті рівень. Також аналізу підпадають критерії управління містом через співвідношення кількості населення міста на визначену кількість працівників органів місцевого самоврядування. Крім того, поза увагою не залишився аналіз адміністративно-територіального устрою міста,
more » ... ного устрою міста, його географія у порівнянні з іншими подібними містами. Метою даного дослідження є аналіз форм проміжного управління містами через районний та мікрорайонний у місті рівні. На сьогодні переважають глибокі тенденції щодо апробації форм проміжного управління районами міста та містом в цілому через управління на районному та мікрорайонному у місті рівнях. Завдяки таким формам деконцентрації повноважень міської ради на рівні управління районами (мікрорайонами) у місті можна досягти поставленої мети зі створення єдиної структури підпорядкування органів місцевого самоврядування міста тим самим забезпечивши ефективність реалізації покладених на них функцій та завдань, а також раціональному використанні фінансових ресурсів міста, районів зокрема.
doi:10.15421/151594 fatcat:r3hw6haz55berh5loxgf3llo2a