Kedves Olvasó!

Miklós Halmágyi
2020 Belvedere Meridionale  
A keresztény vallás kelet felől érkezett földrészünkre, és vált az európai kultúra meghatározó elemévé. Az évszázadok során a kontinens nyugati és keleti részén eltérő rítusok fejlődtek ki, 1054-ben pedig hivatalosan is szakítottak egymással Róma és Konstantinápoly vallási vezetői. Az Egyház "két tüdeje" között azonban nem tört meg teljesen a kapcsolat: ezt a múlt és a jelenkor példái örvendetesen igazolják. Lapszámunk kísérletet tesz arra, hogy jelképes formában keblére ölelje a keleti és
more » ... je a keleti és nyugati kereszténység közös történetének néhány fontos mozzanatát. Dolhai Lajos, Révész Éva és Urbán Máté elemző munkái mellett értékes forrásközlések is olvashatók a lapszámban. Baán Izsák a magát keletinek nevező 6. századi regula fordítását és elemzését közli: ez a szabályrendszer megelőlegezte Szent Benedek híres reguláját. Szabó Pál az 1439-ben létrejött ferrarai-fi renzei unió történetét bemutató munkáját támasztja alá bőséges forrásfordítással. Az 1054-ben történt egyházszakadás után 385 évvel -1439-ben -ugyanis megvalósult az unió. A pápai bulla Szabó Pál által közölt fordításában olvasható az ünnepélyes felkiáltás: "Örvendezzenek az Egek..."A fi renzei unió saját korában ugyan nem hozott tartós sikert, mégis úgy tekinthetjük, mint a 16-18. századi uniós törekvések és a legújabb kori egyházi vezetők testvéri közeledésének előzményét.
doi:10.14232/belv.2020.1.1 fatcat:hlu3rwo26zbtvkjoc3npbgdq4i