Закрита травма живота

E. V. Remeziuk
2020 Шпитальна хірургія Журнал імені Л Я Ковальчука  
Мета роботи: зменшити післяопераційну летальність та покращити ближні й відділені результати хірургічного лікування хворих із травмою живота в умовах політравми та поєднаної травми. Матеріали і методи. Проаналізовані результати хірургічного лікування 172 хворих із травмою живота в умовах політравми та поєднаної травми, що перебували на лікуванні в відділенні політравми КНП "ТМКЛШД" за 2017–2019 р. З них 130 хворих оперовано за життєвими показаннями в ургентному порядку з приводу травми живота,
more » ... оду травми живота, виконано 169 оперативних втручань. Результати досліджень та їх обговорення. Торакоабдомінальні травми та поранення діагностовано у 22 пацієнтів, що склало 16,9 % від всіх хворих із травмою живота в умовах політравми. З закритою травмою живота або проникаючими пораненнями черевної порожнини оперовано 104 хворих – 80 % всіх оперованих пацієнтів. Виконано 127 оперативних втручань. При лікуванні хворих із травмою живота в умовах політравми та поєднаної травми дотримувалися основних концепцій лікування політравми: "золотої години"; хірургічної реанімації і "demage control"; поліорганної недостатності; травматичної хвороби; ортопедичної реанімації. Застосування тактики багатоетапного хірургічного лікування дозволило зменшити післяопераційну летальність з 14,5 % до 9,2 %.
doi:10.11603/2414-4533.2020.2.10770 fatcat:jwiz2dokonfbpdcdre7etefzbu