Критерії вибору та зміст фізичної терапії осіб із хронічним обструктивним захворюванням легень

Kateryna Tymruk-Skoropad, Iuliia Pavlova
2019 Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві  
Актуальність. Високий рівень захворюваності на хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ), зниження працездатності та висока вартість лікування зумовлюють актуальність пошуку шляхів вдосконалення як медичної терапії, так і реабілітації. Доведена ефективність фізичної терапії та програм легеневої реабілітації для пацієнтів із ХОЗЛ зумовлює необхідність імплементувати сучасні напрацювання у цій галузі у клінічну практику в Україні. Мета. Обґрунтувати обсяг та зміст фізичної терапії
more » ... ої терапії пацієнтів із хронічним обструктивним захворюванням легень на різних рівнях надання медичної допомоги. Методи дослідження. Аналіз й узагаль­нення даних спеціальної науково-методичної літератури з питань фізичної терапії при хронічному обструктив­ному захворюванні легень. опрацювання інтернет-джерел, зокрема бази Національної медичної бібліотеки Національного інституту здоров'я Сполучених штатів (US National Library of Medicine National Institutes of Health) та бази доказової літератури з фізичної терапії Pedro. Результати. На основі аналізу 13 клінічних настанов присвячених менеджменту та реабілітації осіб із ХОЗЛ, враховуючи законодавчі акти Міністерства охорони здоров'я України було запропоновано алгоритм вибору фізичної терапії для пацієнтів з ХОЗЛ та охарактеризовано її особливості з врахуванням перебігу захворювання. Сформовано рекомендації щодо обсягу фізичної терапії в залежності від перебігу захворювання та рівнів надання медичної допомоги. Висновки. Фізична терапія є необхідним компонентом реабілітації у період загострення хронічного обструктивного захворювання легень та обов'язкова частина програм легеневої реабілітації при стабільному перебізі ХОЗЛ. Критеріями вибору обсягу фізичної терапії визначено стан хворого, рівень задишки, показник ОФВ1, рівень фізичної активності та працездатності.
doi:10.29038/2220-7481-2019-04-96-108 fatcat:ptyujuct4nddpbb4ntqmdpnw4a