BILA JEDNOM JEDNA OMLADINA: MLADA BOSNA IZMEĐU MUČENIŠTVA ET NERAZUMIJEVANJA

Slobodan Šoja
2017 Politeia  
U radu se razmatra nacionalni i ideološki karakter Mlade Bosne iteško i izazovno vrijeme u kojem su djelovali. Ovaj tekst namjerava staviti MladuBosnu u jedan širi istorijsko-kulturni kontekst kako bi se dala što realnija slika iocjena ovog jedinstvenog političkog, kulturnog i socijalnog pokreta pokreta kojije išao znatno ispred svog vremena. Nesavršenost i zamršenost današnje Bosne iHercegovine koja prоživljava duboku političku i društvenu krizu uzrok su opšte iistinske istorijske valorizacije
more » ... rijske valorizacije Mlade Bosne.
doi:10.7251/pol1407107s fatcat:skbwsr6w4zcvllco626gchreuu