ISPARTA GÖNEN YÖRESİ EVLENME ÂDETLERİNDE GELENEKSEL TEKSTİLLER

Sultan SÖKMEN
2015 Journal of International Social Research  
Öz Geçmişten günümüze aktarılan ve maddi kültürün önemli parçalarından olan geleneksel tekstiller o yörede yaşayan halkın tarihini, yaşam tarzlarını, bulundukları coğrafyanın özelliklerini, içinde bulundukları dinsel ve sosyal yapının özelliklerini yansıtmaktadır. Geniş bir kültür yapısına sahip olan milletimiz, varoluşundan beri kültürüne sahip çıkmış, bu kültürün günümüze kadar gelmesini sağlamıştır. Kültürel devamlılık açısından geçmişte yaygın biçimde kullanılan tekstillerin gelecek
more » ... rin gelecek kuşaklara aktarılması da önem taşımaktadır. Bu nedenle korumanın değeri bir kat daha artmaktadır. Bu bağlamda çalışmanın konusunu Isparta'nın Gönen ilçesi evlenme âdetlerinde yer alan geleneksel tekstiller oluşturmaktadır. Gönen yöresinde gelin, damat ve akrabaların düğünde giyecekleri giysiler önceden belirlenerek işlemeli bohçalara yerleştirilmektedir. Gelinin çeyizinde, içi el işleriyle dolu sandık, yer yatağı, yorgan ve yastıklar bulunmaktadır. Sandığın içinde perde, ara danteli, etamin, yorgan kılıfı, yastık kılıfı, yazmalar, kanaviçeler, işlemeler ve gelinin giysileri yer alır. Gelin için hazırlanan geleneksel giysiler; gelinlik, yedek elbise, duvak, kırmızı pullu yazma, damat için takım elbise ve gömlektir. Isparta Gönen yöresi evlenme âdetlerinde yer alan geleneksel tekstiller; "bohça ve söz mendili", "ev tekstilleri", "giysiler ve kumaşlar", "yer yaygısı dokumalar ve keçeler", "yatak, yorgan ve yastık" başlıkları altında incelenmiştir. Bu çalışmanın amacı, Gönen düğünlerinde geçmişten beri süregelen geleneksel tekstilleri ele alarak yörenin geleneksel kültürüne ışık tutmak ve kaybolmaya yüz tutmuş bu kültürün literatüre kazandırılmasını sağlamaktır. Çalışma bu yönüyle özgün ve önemli bir değere sahiptir. Anahtar Kelimeler: Gönen, Kültür, Âdet, Evlenme, Tekstil. Abstract Traditional textiles, inherited from the past is one of the most important part of our culture. They reflects the history, way of life, geographical aspects, religious and social organism of people who lives in the region. Turkish nation has always protected and helped his widely known culture and the movement since existence. As a cultural movement, transferring the textiles which were widely used in the past to the next generations is very important. And that's why the term protecting becames vital. In this context, this work deals with the textiles which have an important place in Isparta Gönen's wedding ceremonies. Bride, groom and relatives dresses are determined and put into bundles before the wedding cerenomy in Gönen region. In a bridal outfit you can see a handmade embroidered packing case, mattress, quilt and pillows. In the packing case a curtain, lace, coarse muslin, quilt cover, kerchief, canvas, embroiders and clothes of the bride. The traditional costumes, prepeared for the bride; wedding gown, replacement clothes,
doi:10.17719/jisr.2015369526 fatcat:elb6zbsfbfdchguve5fsuhpirm