Reflections on 'Value management in organizations X, Y, Z.' written by K. Śledź, O. Troska, A. Wiśniewska, J. Zając [dataset]

Katarzyna Kowalska
2014 Figshare  
Reflections on 'Value management in organizations X, Y, Z.' written by K. Śledź, O. Troska, A. Wiśniewska, J. Zając Katarzyna Kowalska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Streszczenie: Recenzja dotyczy raportu, który ma na celu zobrazowanie jednego z wariantów podejścia do zarządzania wartością przedsiębiorstwa w trzech następujących typach działalności: non-profit, instytucja finansowa oraz przedsiębiorstwo nie będące instytucją finansową. Abstract: Review refers to the report, which aims to
more » ... llustrate one of the options approach to managing the value of companies in the three following types of activities: a nonprofit financial institution and a company which is not a financial institution.
doi:10.6084/m9.figshare.964932.v1 fatcat:jt4xepsozreexfcgc4tqhlqwtu