Treatment and follow up results of patients with monosymptomatic enuresis nocturna
Monosemptomatik enürezis nokturnalı hastalarda tedavi ve takip sonuçlarımız

Mehmet Sezai Oğraş
2013 Dicle Medical Journal  
ÖZET Amaç: Monosemptomatik enürezis nokturna'lı hastalarda, tedavi sonuçlarını değerlendirmek. Yöntemler: Monosemptomatik enürezis nokturna tanısıyla tedavi uygulanan toplam 97 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastalara önce 3 aylık motivasyon ve davranışa dayalı tedavi uygulandı. Davranış ve motivasyon tedavisine devam etmek istemeyen, tedaviden fayda görmeyen veya nüks olan toplam 79 hastaya, desmopressin 60-120 mikrogram uygulandı. Gece ıslatma sayısının %90-100 azalması tam yanıt, %50-90
more » ... yanıt, %50-90 azalması orta derecede yanıt, % 50'nin altında azalması yanıtsız olarak kabul edildi. Hastaların kontrollerinde, tedaviye alınan yanıta göre kür ve nüks oranları değerlendirildi. Dicle Tıp Derg / Dicle Med J www.diclemedj.org Cilt / Vol 40, No 3, 410-413 KAYNAKLAR
doi:10.5798/diclemedj.0921.2013.03.0299 fatcat:b7zyify2dvdt3opbto7qx32tsa